Medlemskap och kö

Här nedan hittar du våra olika medlemskategorier och avgifter.

Du som önskar ställa dig i vår kö för medlemskap klicka här: ANMÄLAN TILL KÖ

 

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde
är 27 år och äldre
   35 000 kr  

Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år

Det år man fyller 27 år betalar man
resterande inträdesavgift på 25 000:-

  10 000 kr   

Inträdeavgift för de som vid inträde
är 6-21 år

Året man fyller 27 år betalas del 2 av inträdesavgiften på 25 000:-

   5 000 kr  
Medlemslån (ENDAST för den som blev medlem före 2022)   19 000 kr  
Aktiv medlem (medlem före 2022) erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 27 år) 1450 9350 10800
          Senior (22-26 år) 1450 6750 8200
          Junior (16år -21 år) 1450 2900 4350
          Yngre junior (6-15 år) 1450 2050 3500
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1450 7350 8800
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1450 6100 7550
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1450 4600 6050
       
5.       Passiv medlem 1450    1450
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 250    
Förseningsavgift – KGAB 500    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 550    
Underskåp i vagnhallen 900    
Elvagnskåp 1350  

Medlemskategorier

Anmälan om ändring av medlemskap meddelas skriftligt via mail till info@dgk.nu senast den 31 oktober året innan man önskar byta. 

Maila till info@dgk.nu

Följande medlemskategorier finns på DGK 2024:

1.  Fullvärdig medlem

Medlemmar i denna kategori får spela på klubbens båda banor alla dagar i veckan.

2.  Vardagsmedlem 18-hålsbanan samt medlem 9-hålsbanan lördag- sön och helgdagar
Medlemmar i denna kategori får spela på klubbens båda banor måndag till fredag, dock ej helgdagar som infaller på dessa dagar. På lör- sön- och helgdagar har medlemmen rätt att spela på 9-hålsbanan.

3.  Vardagsmedlem
Vardagsmedlemmar får spela på klubbens båda banor måndag tom fredag, dock inte på helgdagar som infaller under dessa dagar.

4.  Medlem 9-hålsbanan
Medlemmar på 9-hålsbanan får spela på klubbens 9-hålsbana alla dagar i veckan.

5.  Passiv medlem (vilande medlemskap)
Medlem utan spelmöjlighet.

Alla medlemmar som har ett aktivt medlemskap får vara med i klubbens arrangerade tävlingar mot erläggande av tävlingsavgift och ev greenfee beroende på vilken medlemskategori man har.

Du som önskar anmäla dig till vår kö klicka här ANMÄLAN TILL KÖ