Tävlingshandicap och handicaprevision

Världshandicap

Det nya systemet med världshandicap har nu införts i hela världen. Systemet bygger på att din handicap är ett genomsnitt av dina åtta bästa resultat av de 20 senast registrerade ronderna, vilket innebär att du har en handicap som motsvarar att du spelar bra.

Dina tävlingsronder som spelats på klubbar anslutna till GIT registreras automatiskt. Tävlingsronder spelade på andra banor som ej är anslutna till GIT, samt sällskapsronder måste du registrera själv i GIT (inloggning på golf.se). Det högsta resultatet på ett hål är ”netto-dubbel-bogey” vilket motsvarar 0 poäng i poängbogey.

Det går att registrera resultat från ronder på 9 till 18 hål, vid registrering av ronder under 18 hål läggs fiktiva resultat på resterande hål till, och därigenom skapas ett resultat över 18 hål.

Ditt resultat påverkas av förhållanden såsom väder, banans status m.m. (kallat PCC), vilket kan förenkla banan med ett slag (-1) eller försvåra banan med upp till tre slag (+3). Då grunden till beräkningen är samtliga registrerade ronder under dagen, och beräkningen sker på natten, är det därför viktigt att du registrerar ditt resultat samma dag du spelade, annars är ditt resultat inte med i beräkningen av PCC. Det rätta handicapresultatet är klart nästkommande morgon, och din nya handicap skickas ut per automatik via e-post från GIT.

Din handicap administreras av din hemmaklubb. Har du två eller fler medlemskap är det viktigt att du vet vilken klubb du har angivit som din hemmaklubb (normalt den senaste klubben du blev medlem i).

Enligt reglerna får man maximalt höja sig med fem slag under en säsong. Dock halveras höjningstakten redan efter en höjning på tre slag (kallat CAP). Din handicap kan även justeras manuellt, exempelvis om du har råkat ut för något som dramatiskt förändrar din spelstyrka.

Handikappkommittén utför årligen en översyn av medlemmarnas handicap. Handicaprevision syftar till att upptäcka medvetet handicapfusk (notoriskt låga sällskapsronder och höga tävlingsresultat).