Tävlingsbestämmelser

Dessa regler gäller vid tävlingsdeltagande på klubben:

Endast aktiva medlemmar i Djursholms Golfklubb med fastställd officiell handicap har rätt att deltaga i ordinarie klubbtävlingar. Detta gäller ej inbjudningstävlingar samt seriespel. 

Ett generellt villkor för deltagande är att medlems- och spelavgift är betald, samt att tävlingsavgift och eventuell greenfee erlagts.

Medlemmar med begränsad spelrätt (vardagsmedlem, vardagsmedlem med spelrätt helger på 9-hålsbanan, samt medlem på 9-hålsbanan) ska före tävlingsstart, utöver gällande startavgift, även erlägga greenfee såsom gäst till medlem.

Anmälan till tävling sker via Min golf, eller i receptionen, startavgift erläggs vid anmälan.

Antal deltagare i tävlingen får inte understiga sex (6) deltagare. Om deltagarantalet är för lågt ställs tävlingen in.

 

Avanmälan

Avanmälan av tävling ska ske innan lottning. Om du avanmäler dig efter lottning, eller inte kommer till start ska hela tävlingsavgiften betalas. Så länge skulden är oreglerad är du avstängd från tävlingsspel. Uteblivande från tävling kan medföra disciplinära åtgärder från Tävlingskommittén i form av avstängning från tävlingsspel.

Överanmälan
Vid överanmälan ska i scratchtävlingar spelare med lägst handicap ges förtur till deltagande. I övriga tävlingar gäller anmälningsordning.

Start i tävling
Om ändring av exakt handicap skett mellan anmälan och tävlingens start är det spelarens skyldighet att säkerställa att detta finns på scorekortet och i GIT. Spelare ska infinna sig på första tee – beredd att slå ut – på den för spelaren angivna starttiden. För sen ankomst hanteras av tävlingsledningen enligt regel 5.3.a.

Vid matchtävling med självvald starttid är det spelarnas ansvar att det av THK uppsatta spelschemat med angivet sista speldatum för varje rond följs. Om så inte sker diskvalificeras båda sidorna. Om en av sidorna lämnar walk-over (WO) inom uppsatt spelschema upphävs regeln om diskvalificering.

Vid överenskommelse om speldag ska den övre spelaren/laget på speltablån kontakta motspelaren och föreslå minst två speltillfällen. Kan överenskommelse inte träffas, föreslår motspelaren i sin tur lika många speltillfällen. Om spelarna inte kan komma överens om speltillfälle, fastställer tävlingsledaren speldag och starttid. Spelare som då infinner sig ensam på första tee beredd att spela, vinner på WO. Infinner sig ingen av spelarna blir båda diskvalificerade. Final bör aldrig vinnas på WO.

Särskiljning vid lika resultat
Klubbmästerskap: Vid lika resultat i samtliga KM ska segern avgöras genom särspel ("sudden death"). Särspelet ska spelas på hål nr 1 och 18 tills segraren är korad. Övriga placeringar (2, 3, o.s.v.) bestäms med särskiljning enligt den matematiska metoden.

Övriga slagspelstävlingar: Som slagspelstävlingar räknas alla tävlingar där varje tävlande, par eller lag, spelar mot banan och resultaten jämförs efteråt.

Scratchtävllngar: Vid lika resultat avgör de sista 18, 9, 6, 3 hålen och slutligen det sista hålet enligt den matematiska metoden. Är resultaten då fortfarande lika avgör lotten.

Handicaptävlingar: Särskiljning sker i första hand enligt handicapmetoden. Detta innebär att den spelare (par/lag) som vid lika resultat har erhållit minst antal slag mot banan rangordnas före. Metoden innebär att hänsyn enbart tas av spelarens (parets/lagets) exakta handicap. Om metoden inte ger utslag vid lika resultat, ska i andra hand den matematiska metoden användas. Utdelas scratchpris ska vid lika resultat den matematiska metoden tillämpas.

Matchtävlingar: Om en match inte är avgjord efter att samtliga hål spelats, fortsätter spelet tills någon spelare vunnit ett hål. Handicap i match över 36 hål räknas som 18 + 18 spelade hål, och handicapslagen placeras på samma hål under bägge ronderna. Särspelet ska börja från hål nr 1.

 

Tävlingsbestämmelser för klubbens större tävlingar

Klubbmästerskap

Damer
Tävlingen är öppen för kvinnliga medlemmar av DGK med högsta handicap 18,4. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från blå tee under två dagar.

Herrar
Tävlingen är öppen för manliga medlemmar av DGK med högsta handicap 12,4. Tävlingen spelas under två dagar från vit tee som 54 håls slagtävling utan handicap. Skulle för stort antal deltagare anmäla sig förbehåller sig THK rätten att göra erforderlig reducering enligt SGF:s rekommendationer. De 24 bästa samt alla som delar 24:e platsen efter första dagens spel, har rätt att spela de återstående 18 hålen, där startordningen bestäms av första dagens spel.

Juniorer
Pojkar: Tävlingen är öppen för manliga juniorer av DGK med högsta handicap 12,4 och som under året fyller högst 21 år. Tävlingen spelas som 36 håls slagtävling utan handicap från vit tee.

Flickor: Tävlingen är öppen för kvinnliga juniorer av DGK med högsta handicap 18,4 som under året fyller högst 21 år. Tävlingen spelas som 36 håls slagtävling utan handicap från blå tee.

Damer50
Tävlingen är öppen för kvinnliga medlemmar av DGK med högsta handicap 24,4 som under året fyller lägst 50 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från röd tee med 18 hål per dag under vardera av två på varandra följande dagar. Startordningen andra dagen bestäms av första dagens resultat.

Damer 60
Tävlingen är öppen för kvinnliga medlemmar av DGK med högsta handicap 28,4 som under året fyller lägst 60 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från röd tee med 18 hål per dag under vardera av två på varandra följande dagar. Startordningen andra dagen bestäms av första dagens resultat.

Damer 70
Tävlingen är öppen för kvinnliga medlemmar av DGK med högsta handicap 36 som under året fyller lägst 70 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från gul tee med 18 hål per dag under vardera av två på varandra följande dagar. Startordningen andra dagen bestäms av första dagens resultat.

Herrar40
Tävlingen är öppen för manliga medlemmar av DGK med högsta handicap 18,4 som under året fyller lägst 40 år. Tävlingen spelas som 36 håls slagtävling från vit tee med 18 hål per dag under två på varandra följande dagar. Startordning andra dagen bestäms av första dagens resultat.

Herrar50
Tävlingen är öppen för manliga medlemmar av DGK med högsta handicap 18,4 som under året fyller lägst 50 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från gul tee med 18 hål per dag under två på varandra följande dagar. Startordning andradagen bestäms av första dagens resultat.

Herrar 60
Tävlingen är öppen för manliga medlemmar av DGK med högsta handicap 24,4 som under året fyller lägst 60 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från gul tee med 18 hål per dag under två på varandra följande dagar. Startordning andradagen bestäms av första dagens resultat.

Herrar 70
Tävlingen är öppen för manliga medlemmar av DGK med högsta handicap 27,4, som under året fyller lägst 70 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från röd tee med 18 hål per dag under två på varandra följande dagar. Startordning andra dagen bestäms av första dagens resultat.

Herrar 80
Tävlingen är öppen för manliga medlemmar av DGK med högsta handicap 36 som under året fyller lägst 80 år. Tävlingen spelas som slagtävling utan handicap över 36 hål från röd tee med 18 hål per dag under två på varandra följande dagar. Startordning andra dagen bestäms av första dagens resultat.

KM foursome
Tävlingen är öppen för manliga och kvinnliga medlemmar av DGK med högsta handicap 18; även mixade lag kan förekomma. Tävlingen spelas som 36 håls slagtävling scratch, från vit tee för herrar och från ett tee som är 20 procent kortare för damer, med 18 hål per dag under två på varandra följande dagar. Startordning andra dagen bestäms av första dagens resultat.

Observera! För att ett KM ska genomföras erfordras minst sex deltagare (par) i respektive klass. Blir det färre anmälda lottas spelaren in i närmast yngre klass.