Spelformer vid tävling

OLIKA SPELFORMER

POÄNGBOGEYTÄVLINGAR

Två generationer
Tävlingen är öppen för medlemmar av DGK med officiell handicap. Spelare inom varje par ska tillhöra två generationer av samma familj. Tävlingen spelas över 18 hål som greensome poängbogey med handicap. l greensome erhåller sidan 60 procent av den bättre spelarens spelhandicap plus 40 procent av den sämre spelarens spelhandicap. Avrundning sker efter summering. Det par som vunnit tävlingen tre gånger håller priset för alltid.

Äkta makar foursome
Tävlingen är öppen för medlemmar av DGK med officiell handicap. Par ska vara gifta eller sambor, mantalsskrivna på samma adress. Tävlingen spelas över 18 hål som foursome poängbogey med handicap, där laget erhåller hälften av den sammanlagda handicapen. Avrundning sker till närmsta heltal (0,5 avrundas alltid uppåt). Det par som vunnit tävlingen tre gånger erhåller priset för alltid. 

 

MATCHTÄVLINGAR
I samtliga matchtävlingar ska varje rond vara färdigspelad inom angiven tid på spelplanen.

Vid matchspel singel gäller följande handicapberäkningar: spelhandicap = antalet slag enligt slopetabell från en vald tee. Spelaren med högst spelhandicap får hela skillnaden mellan sin och motspelarens spelhandicap fördelade på hålen efter stigande handicapindex.

Vid matchspel foursome läggs de bägge spelarnas spelhandicap ihop och delas med två. Detta blir sidans spelhandicap. Någon avrundning sker inte nu. Den sida som har högst spelhandicap får hela skillnaden mellan sin och motståndarsidans spelhandicap avrundat till närmaste heltal (0,5 rundas alltid uppåt), fördelade på hålen efter stigande handicapindex.

I matchspel greensome läggs 60 procent av spelaren med lägst handicap och 40 procent av spelaren med högst handicap ihop till lagets handicap. Laget med högst exakt handicap drar ifrån motståndarnas exakta handicap, därefter sker avrundning till närmaste heltal (0,5 rundas alltid uppåt), fördelade på hålen efter stigande handicapindex.

Scrambletävlingar spelas normalt open (utan handicap). Om handicap ska tillämpas sker detta via GIT. Bästbolltävlingar gäller handicap som i vanligt singelspel.

Krantztävlingen
Tävlingen är öppen för seniormedlemmar av DGK med högsta handicap 30.0. Herrar spelar från gul tee och damer från röd tee. Ingen kvalificering utan lottning sker efter anmälan. Tävlingen spelas med 10 procent reducerad spelhandicap över 18 hål inom tid som THK fastställer på upprättad spelplan. Finalen sker över 36 hål, där erhållna slag fördelas som 18 + 18 hål. Vinnare erhåller inteckning i Djursholms AB:s vandringspris. Spelare som vunnit tävlingen tre gånger erhåller priset för alltid.

Äkta makar match
Tävlingen är öppen för äkta makar som båda är medlemmar av DGK med högst handicap 36,0. Tävlingen spelas som foursome över 18 hål. Tävlingen spelas med handicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande handicapindex. Det par som vunnit tävlingen tre gånger erhåller priset för alltid.

Tryalltävlingen
Tävlingen spelas som irish greensome för par där båda spelarna är medlem i DGK. Handicap beräknas enligt reglerna för greensome (se ovan), detta blir sidans spelhandicap. Den sida som har högst spelhandicap erhåller hela skillnaden mellan sin och motståndarsidans spelhandicap avrundat till närmaste heltal (0,5 avrundas alltid uppåt), fördelade på hålen efter stigande handicapindex. I varje par slår båda spelarna ut och slår därefter andraslaget på medspelarens boll. Därefter väljer paret den boll som ska spelas vidare enligt foursomeregler. Final över 18 hål.

 

SLAGTÄVLINGAR

Carl Reinhold Ulff:s Minne
Tävling en är öppen för medlemmar i DGK. Tävlingen spelas som singel slagtävling med handicap över 18 hål från vit/blå tee. Handicapgränser är herrar -14, samt damer -18. Spelare som vunnit tävlingen tre gånger erhåller vandringspriset för alltid.

Zackes memorial
Tävlingen spelas som en lagtävling i Göran ”Zacke” Zachrisons anda, det vill säga inga hjälpmedel som mäter avstånd eller på annat sätt hjälper spelaren (kikare, klockor, telefoner m.m.) får användas.