Lokala regler på Djursholms GK

SGDF / Regelkommittén. För våra lokala regler hänvisas till anslagstavlan i klubbhuset samt vid 1:a tee.

Lokala regler 2022 för Djursholms Golfklubb

Lokala regler och tillfälliga lokala regler finns anslagna på anslagstavlan i klubbhuset och vid första tee på 18- och 9-hålsbanan.

Golf spelas enligt gällande regler för Golfspel. Spel – och tävlingshandboken kapitel 1-3 samt följande lokala regler: 

De lokala reglerna och tillfälliga lokala reglerna gäller för allt spel på klubbens båda banor såvida inget annat anges i den lokala regeln eller samband med en enskild tävling.

Plikt för brott mot lokal regel eller tillfällig lokal regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):

Allmän plikt (2 slags plikt i slagspel eller förlust av hål i matchspel).

 

Out of bounds (regel 18.2)

 1. Boll som passerat vägen respektive järnvägen på 18-hålsbanans hål 1 och 11 och är i vila på andra sidan vägen respektive järnvägen är out of bounds, även om bollen ligger på en annan del av banan.

Pliktområden (regel 17)

 1. Det röda pliktområdet till vänster på hål 3 på 18-hålsbanan som bara är definierat på ena sidan är oändligt.
 2. När bollen sist skar gränsen till de röda pliktområdena, hål 6 och 9 på 18-hålsbanan och hål 2, 5 och 6 på 9-hålsbanan, får spelaren, som extra lättnadsalternativ med ett slags plikt droppa en boll på den motsatta sidan av pliktområdet.
  Referenspunkt är den bedömda punkten på motsatta sidan av pliktområdet som är på samma avstånd från hålet som den bedömda punkten där den ursprungliga bollen sist skar gränsen till det röda pliktområdet.

Greener (regel 13)

 1. Undantag 2 till regel 11.1 gäller, utom när en boll som spelats från green av misstag träffar
  1. spelaren
  2. klubban som spelaren använde för att slå slaget eller
  3. ett djur definierat som löst naturföremål (t.ex. maskar, insekter och liknande djur som lätt kan tas bort).

Då räknas slaget och bollen måste spelas som den ligger.

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden

 1. Om ett ungt träd eller buske, identifierat med stödpinne, ger störande inverkan på spelarens stans eller området för den avsedda svingen måste spelaren ta lättnad enligt regel 16:1f.

Onormala banförhållanden (Regel 16)

 1. Mark under arbete:
 2. Alla områden som identifierats av blå pinnar eller på annat sätt angetts som mark under arbete. Vit spraylinje runt ett område definierar gränsen för mark under arbete.
 3. Områden definierade av blå pinnar med grön topp är spelförbudszon som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för spelförbudzonen måste tas (enligt regel 16.1f).
 4. Områden i bunkrar där sand har förts bort av rinnande vatten vilket gett upphov till djupa fåror är mark under arbete.
 5. Stora eller hårda myrstackar på Spelfältet är enligt spelarens val lösa naturföremål som får tas bort (enligt regel 15.1) eller mark under arbete från vilket lättnad utan plikt är tillåten (enligt regel 16.1).

 

 1. Oflyttbara tillverkade föremål
 2. Område definieras med vita spraylinjer som ansluter till ett oflyttbart tillverkat föremål har samma status som det tillverkade föremålet.
 3. Alla avståndsmarkeringar på fairway som visar avståndet till mitten av green eller flaggan är oflyttbara tillverkade föremål.
 4. På 18-hålsbanan är Stängsel bakom green på hål 1, i höjd med utslagsplatsen på hål 2 och utefter högersidan på hål 11 oflyttbara tillverkade föremål.
  På 9-hålsbanan är stängsel till höger om utslagsplatserna på hål 1 och hål 8 samt bakom green på hål 5 samt stängsel runt dammen mellan hålen 3, 4 och 8 oflyttbara tillverkade föremål.

 

Fastställa när och var spelare får öva (regel 5.2b)

 1. En spelare får öva på 9-hålsbanan före eller mellan tävlingsronder på 18-hålsbanan och spelare får öva på 18-hålsbanan före eller mellan tävlingsronder på 9-hålsbanan.