Anmälan om ändring av medlemskap

Anmälan om ändring av medlemskap meddelas skriftligt via mail till info@dgk.nu senast den 31 oktober året innan man önskar byta. 

Maila till info@dgk.nu

Här hittar du de olika medlemskategorierna:

Medlemskategorier på DGK 2024

 

Kommentarer