Medlemsavgifter 2023

Inträdesavgift      
Inträdesavgift för de som vid inträde
är 27 år och äldre
   35 000 kr  

Inträdesavgift för de som vid inträde är 22-26 år

Det år man fyller 27 år betalar man
resterande inträdesavgift på 25 000:-

  10 000 kr   

Inträdeavgift för de som vid inträde
är 6-21 år

Året man fyller 27 år betalas del 2 av inträdesavgiften på 25 000:-

   5 000 kr  
Medlemslån (ENDAST för den som blev medlem före 2022)   19 000 kr  
Aktiv medlem (medlem före 2022) erlägger sitt medlemslån det år man fyller 27 år.    
       
Årsavgifter DGK KGAB Totalt
1.       Fullvärdig medlem      
          Senior (fr o m det år man fyller 27 år) 1400 8400 9800
          Senior (22-26 år) 1400 6100 7500
          Junior (16år -21 år) 1400 2550 3950
          Yngre junior (6-15 år) 1400 1850 3250
       
2.      Vardagsmedlem båda banorna 1400 6650 8050
          samt 9-hålsbanan lörd / sönd       
       
3.       Vardagsmedlem 1400 5550 6950
       
4.       Medlem 9-hålsbanan 1400 4100 5500
       
5.       Passiv medlem 1400    1400
       
       
Övriga avgifter      
Köavgift 200    
Förseningsavgift – DGK 250    
Förseningsavgift – KGAB 500    
Skåp omklädningsrum 250    
Överskåp i vagnhallen 500    
Underskåp i vagnhallen 800    
Elvagnskåp 1200