Historik

När vi vet varifrån vi kommer, kan vi bestämma vart vi skall ta vägen

Så kunde Djursholms Golfklubb skriva sitt valspråk, för det är medlemmarna som formar klubben, medlemmarna och tiden.

Klubben bildades 1931 av ett antal entusiaster. Djursholm var vid tillfället en stad och banan byggdes på gammal åkermark, över ett område sim tidigare var sjöbotten samt genom skog. Klubbhuset placerades vid gamla Eddavägens station, så det fanns direkt förbindelse med Roslagsbanan från Engelbrektsplan i centrala Stockholm.

Tågen ankom till Eddavägen varje hel timme. Klubbens tävlingar började därför alltid kvart över. Idag är den här länken av Roslagsbanan nedlagd, men linjen som slutar i Näsby Park korsar hela banan, en påminnelse om förr.

Klubbens förste professional var Adolf Hjort, som lockats hit från Göteborgs GK. Han åtföljdes av engelsmannen Max Wellens, en skicklig klubbmakare och även denne från Hovås. Vid krigsutbrottet 1939 anställdes Jimmy Dodd från Hoylake, som rymt till Sverige med sin fru Joan. Hon var dottern till en förmögen textilpamp, som fann förhållandet opassande.
Jimmy och Joan präglade klubben från första dagen. Joan höll hårt i reception och räkenskaper och Jimmy gav klubben identitet. Han hade en nedärvd auktoritet – hans pappa hade varit stins – och Jimmy kunde stå till tjänst utan att vara tjänare. Hans skapade respekt för spelet och reglerna, han klippte fairways och vattnade greenerna för hand och på måndagarna putsade han medlemmarnas skor.

När ekonomin tillät anställde Jimmy sin assistent, George Deverell, som började som tränare vintern 1956. George övertog ansvaret efter Jimmy och idag heter klubbens professional Stephen Law, som lockats till klubben av George Deverell.

Jag har funnit att den bästa måttstocken på en golfklubbs kvalitet, är hur få professionals som passerat under klubbens historia.

Vi känner stolthet över att Stephen idag är vår femte pro.

Djursholm var Sveriges fjärde 18-hålsbana. Under slutet av 60-talet utvecklades området och klubben fick en något kortare 9-hålsbana samt en nu längre över 18 hål. De som särskilt drev projektet var dåvarande styrelsens ordförande Håkan Birke, banarkitekten Nils Sköld och inte minst en av klubbens bäste spelare Stig Johnson. De såg inte bara till att banan fick bevattning utan avtalade med Stockholms Stad att lämna massor när delar av Brunkebergsåsen revs. Under 18e hålet, till exempel, ligger Tre Remmare, en restaurant på Regeringsgatan.
Men vad som gällde 1968, duger inte idag. Under de senast 15 åren har klubben gått igenom ett stålbad. Ny bevattning, ny dränering och nu senast nya greenområden. Till detta kontaktades kanadensaren Bob Kains, som introducerade de senaste teknikerna och gräsarterna.
Att bygga om samtliga greener under två år var ett gigantiskt arbete och har kunnat genomföras tack vare ett starkt stöd från medlemmarna. För det är så en klubb fungerar. Medlemmarna är ansvariga för utvecklingen och för att väggarna i klubbhuset påminner om vår gemensamma historia. Utan rötter, utan traditioner, är vi ingenting.

Välkommen till Djursholms Golfklubb. Vi hoppas vi kan fortsätta att skänka glädje åt så många som möjligt.

Göran Zachrisson