DGK Indoor

På vårmötet den 16 maj 2023 beslutade klubbens medlemmar att gå vidare med projektet DGK Indoor.

Vi har nu startat arbetet och under den kommande veckan har vi etablerat området runt klubbhuset som ska bebyggas och samtidigt påbörjat rivningen av den tidigare fastigheten. 

I samband med trädfällningen har vi valt att beskära och rensa upp i den fina ekdungen framför klubbhuset för att skapa en bättre miljö för våra stora fina ekar.

Nästa steg efter rivning av den gamla fastigheten kommer vi påbörja markarbetet och gjutning av platta där fastigheten ska stå på. Det arbetet kommer fortlöpa under hela november.

Vi vill tacka alla medlemmar och gäster för er förståelse gällande hög ljudnivå, stora maskiner och under vissa tillfällen svårigheter med parkering.

Har ni frågor vänligen hör av er till vår VD/Klubbchef Johanna Kulti tel. 070-841 42 28.