Föräldramöten

Föräldraengagemanget är en viktig del i juniorverksamheten på DGK och en förutsättning för att klubben skall kunna leverera den förstklassiga juniorverksamhet som vi gör. Det krävs också för att få igång våra juniorer i tävlingar mm. Nedan finns presentationer från de Informationsmöten som Juniorkommittén och klubben genomfört.

 

Vi genomför vårt stora digitala föräldramöte måndag 24 april kl. 19.30. Teams inbjudan går ut till alla juniorfamiljer i träning.